REF-zone

RESET ENERGY FOCUS

M3 interieur is de ontwerper van het interieur van de REF-zone en mede-initiatiefnemer naast Balans & Impuls.

RESET – ENERGY – FOCUS
TO RESET YOURSELF IN THE WORKPLACE
INCREASE FOCUS AND ENERGY
LESS TENSION AND EXHAUSTION

 

Wat is de REF-zone®
De REF-zone® is een ruimte in een werkomgeving waarin mensen door te resetten energie opdoen.

De REF-zone® bestaat uit:
– een ruimte voor actieve ontspanning
– een ruimte voor passieve en individuele ontspanning
– een powernap ruimte

In alle ruimtes worden de zintuigen van de gebruiker geprikkeld en gestimuleerd door o.a. geur, kleur, licht beeld en beplanting.

Aanleiding ontwikkeling REF-zone®
Het initiatief van ontwikkeling komt van Balans & Impuls, een landelijk bureau voor psychologische dienstverlening voor het bedrijfsleven. Ze werken onder andere aan herstel en re-integratie van mensen die vanwege psychische klachten uitvallen in het werk. Een belangrijke oorzaak van dit verzuim is het niet nemen van hersteltijd of pauzes. Mensen laten zich sterk aandrijven door prikkels en eisen buiten zichzelf in het werk. Het is voor hen moeilijk met zelfsturing van binnen uit, behoefte aan pauze te herkennen en pauze te nemen. Het is niet voor niks dat er computerprogramma’s zijn die een “pauze-signaal” geven. Mentale overbelasting kan worden voorkomen door na elke 1,5 uur inspanning een mini-pauze te nemen van 5-10 minuten. Daarnaast is de langere lunchpauze van een half uur, tot uur noodzakelijk. Verder geeft afwisseling in denk en doe activiteiten een bijdrage aan effectiviteit.

Het is daarom belangrijk het nemen van hersteltijd, pauzes aantrekkelijker te maken middels een externe positieve prikkel. Pauze moet weer hip en cool worden. In deze tijd zijn mensen erg gehecht aan “consumenten-items”. Deze items kunnen een positieve externe prikkel zijn om pauze te houden. Er is daarom contact gelegd met M3 interieur, om middels een REF-zone® pauze en hersteltijd tot een positief, ontspannen actie te maken.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de persoonlijke en bedrijfsschade welke het gevolg is van het structureel en langdurig niet nemen van pauze en hersteltijd. Balans & Impuls heeft hier een afzonderlijke reader over samengesteld. Samenvattend leidt dit tot:
– Concentratieproblemen en in hoog risico beroepen tot fatale fouten
– Afname van creativiteit (tunnelvisie en gedrag)
– Afname zelfsturing en zelfreflectie
– Stressproces in mentaal en fysiek functioneren
– Stressproces leidt tot persoonlijke verwaarlozing van; pauze nemen, gezonde voeding, aandacht voor energiebronnen als sport
– Langdurig functioneren in stressproces lokt ziektes uit als; hart- en vaat ziektes, diabetus, verstoringen immuumsysteem


Wilt u meer informatie over de REF-zone en/of de integratie binnen uw bedrijf?
Neem dan contact met ons op of vul hieronder uw gegevens in.